Bit Smart xin kính chào Quý khách!

Bit Smart
Trang chủ Giỏ hàng
Yêu thích

Kích gói hôm nay nhận ngay ưu đãi

  • bitsmart.vn@gmail.com
  • 2022-10-11

Kích gói hôm nay nhận ngay ưu đãi

Hoàn điểm tiêu dùng 100% cho đơn hàng đầu tiên để tiêu dùng thông minh cho những đơn hàng tiếp theo

Thời gian áp dụng: 18/10 -18/11/2022

Tiền Xu được nhận trong Ví tiêu dùng khi kích gói

Kích gói hôm nay nhận ngay ưu đãi

Số tiền này được mua tái tiêu dùng trong 10 tháng (mỗi tháng tiêu dùng 10% số tiền trong Ví) và Thanh toán 50% giá trị đơn hàng 

Ví Dụ: Thành viên tham gia gói: 41.000.000đ nhận 41.000 Xu

TV mua 1 hộp Sữa Non giá 820.000đ thì được thanh toán 4.100XU và 410.000đ tiền Chuyển khoản Ví VNĐ

Tìm kiếm

Đăng ký nhận khuyến mãi

Đăng ký để nhận thông tin khuyến mãi mới nhất từ chúng tôi